Zdravotní rizika přímo související s kouřením cigaret

Na co se můžeme těšit při kouření cigaret? Které nemoci nebo poškození nám hrozí?

Jakékoliv onemocnění u kuřáka, i lehčí, má daleko horší a většinou delší průběh. Je to způsobeno především horší imunitou a tím, že tělo musí vynaložit mnoho sil na detoxikaci po kouření. Kuřák má podle výzkumu i častější frekvenci běžných nemocí.

Zde najdete některá ohrožení a nemoci, které přímo souvisejí s kouřením cigaret. Mnohé jsou fatální a končí smrtí.

 • Rakovina – kouření tabáku, tedy hlavně v cigaretách, způsobuje různé druhy rakoviny. Je to především rakovina plic, rakovina ledvin, rakovina hrtanu, rakovina krku, rakovina jazyka a ústní dutiny, rakovina prsu, rakovina močového měchýře, rakovina žaludku a rakovina slinivky břišní (Rakovina plic je jedno z nejvážnějších důsledků kouření. Odhaduje se, že u kuřáků do 85 let je riziko rakoviny plic pro muže asi 22,1 % a pro ženy asi 11,9%. To znamená, že rakovina plic, jako následek kouření, je příčinou smrti asi u 1,1% všech mužů v Evropě a 0,8% všech žen v Evropě.) Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ve svém hodnocení v roce 2004 vydala prohlášení, že existují dostatečné důkazy pro to, že kouření tabáku způsobuje rakovinu plic, hrta­nu, ústní dutiny a hltanu, vedlejších dutin nosních, jícnu, žalud­ku, slinivky břišní, jater, ledvin, močovodů, močového měchýře, děložního čípku a kostní dřeně. V roce 2009 přidala IARC do to­hoto seznamu kolorektální karcinom. Kromě toho tato agentura došla k závěru, že existují dostatečné důkazy, že partneři kuřá­ků vystavování pasivnímu kouření, mají zvýšené riziko vzniku rakoviny.
 • Plicní onemocnění – plíce kuřáků jsou dlouhodobě vystaveny působení látek, které se nachází v cigaretovém kouři. Jedná se především o oxid uhelnatý nebo kyanid. V důsledku toho pak u kuřáků vzniká rozedma plic nebo vznikají chronické záněty plic. Dalším rizikem kouření jsou astma a chronická onemocnění plic, což je nevyléčitelné snížení kapacity plic. Příznaky tohoto plicního onemocnění je dušnost, sípání, chronický kašel a chronický zánět průdušek.
 • Srdeční a cévní onemocnění – kouření způsobuje okamžité změny tlaku a srdeční frekvence. Oxid uhelnatý v cigaretovém kouři pak snižuje schopnost krve přenášet kyslík. Tím se zvyšuje riziko infarktu, akutní záněty tepen a žil, náhlé mozkové příhody nebo může docházet ke vzniku krevních trombóz.
 • Zvýšení cholesterolu – kouření je také přímým důvodem pro zvyšování hladiny cholesterolu v krvi. Navíc u kuřáků bývá mnohem nižší poměr mezi „dobrým“ cholesterolem a „špatným“ cholesterolem.
 • Poškození ledvin – kromě toho, že kouření způsobuje rakovinu ledvin, může v důsledku kouření dojít i k dalšímu poškození ledvin. U kuřáků je mnohem větší procento výskytu chronického onemocnění ledvin, než u nekuřáků
 • Chřipky a další onemocnění – podle vědeckých výzkumů, jsou kuřáci obecně mnohem častěji nemocní, než zbytek populace. Odhaduje se, že výskyt chřipek a dalších podobných onemocnění je u kuřáků asi o 1/3 vyšší, než u běžné populace. Navíc chřipky mají u kuřáků mnohem těžší průběh. Podle výzkumů se zdá, že riziko chřipkových onemocnění se zvyšuje především u starších kuřáků.
 • Onemocnění úst – kouření způsobuje především rakovinu ústní dutiny. Kromě toho, ale kouření zvyšuje i riziko jiných onemocnění úst. Je to hlavně paradentóza a záněty kolem zubů. U kuřáků dochází k zabarvení zubů, nebo je u nich častý zápach z úst. Kuřáci také velmi často trpí ztrátou chuti nebo omezením čichových vjemů.
 • Infekční choroby – kouření více než 20 cigaret denně zvyšuje riziko tuberkulózy dvakrát až čtyřikrát. Navíc u kuřáků je čtyřikrát vyšší riziko vzniku zápalu plic, nebo dalších pneumokokových onemocnění. Navíc se v poslední době spekuluje i o tom, že kuřáci mají mnohem nižší obranyschopnost proti viru HIV.
 • Impotence u mužů – u kuřáků je spolehlivě prokázán mnohem vyšší výskyt impotence. Je doloženo, že kouření zvyšuje až o 85% vznik impotence ve srovnání s nekuřáky. Nikotin a kouření tabáku je hlavní příčinou erektilní dysfunkce. Kouření způsobuje impotenci díky tomu, že při něm dochází k zúžení tepen, a to má vliv i na poruchy erekce.
 • Neplodnost žen – kromě impotence u mužů, způsobuje kouření i poruchy plodnosti u žen. Kouření má velmi škodlivý vliv na vaječníky a v některých případech může kouření způsobit až úplnou neplodnost ženy. Nikotin a některé další látky, které obsahuje cigaretový kouř, narušují tvorbu estrogenu v ženském těle. Estrogen je hormon, který u žen reguluje ovulaci. U žen, které kouří, je až o 60% vyšší pravděpodobnost, že budou neplodné. Navíc kouření až o 30% zvyšuje riziko potratu. Kouření v těhotenství navíc způsobuje velmi vážné problémy v podobě předčasných porodů nebo nejrůznějších vrozených poruch. To se týká i pasivního kouření.
 • Kouření v těhotenství – kouření a nikotin je velmi velké riziko především v době těhotenství. Vdechované karcinogenní látky z cigarety pronikají přes placentu k dítěti. U žen, které v době těhotenství kouří, se velmi významně zvyšuje riziko potratu nebo předčasného porodu. Děti, jejichž matky v těhotenství kouřily, také častěji trpí vrozenými duševními nebo tělesnými poruchami. SIDS neboli syndrom náhlého úmrtí novorozence je u kuřaček rovněž mnohem častější. Narozené děti kuřaček mívají častěji nižší váhu a trpí častěji záněty dýchacích cest, alergiemi, ekzémy a astmatem.
 • Kuřáci mají více vrásek, brzy ztrácejí mladistvý vzhled a vypadají dříve starší. Mají dvojnásobné riziko oproti nekuřákům, že získají lupenku. Kuřákům intenzivněji vypadávají vlasy.
 • Roztroušená skleroza – kuřák má 3x vyšší pravděpodobnost, že onemocní roztroušenou mozkomíšní sklerózou (sclerosis multiplex), další kouření nemoc zhoršuje.
 • Cukrovka – kouření cigaret zdvojnásobuje riziko cukrovky.
 • Slepota – nejčastější příčina získané slepoty v Evropě je jako následek kouření, je to dáno šedým očním zákalem. Další příčinou může být zúžení, ucpání a popraskání cév v sítnici; výrazně vyšší pravděpodobnost poškození sítnice mají kuřáci, kteří mají současně cukrovku (diabetes).
 • Nemoci žaludku a dvanácterníku – kuřáci cigaret trpí 1,7x častěji vředovým onemocněním žaludku a dvanácterníku, než nekuřáci. Po zanechání kouření dochází k rychlému hojení vředového onemocnění.