Závislost na cigaretách

Závislost je stav člověka, který je existenčně závislý na nějaké látce, činnosti či osobě. Nedokáže se bez předmětu své závislostí obejít a ztrácí přehled o tom, co je v životě skutečně důležité.

Závislost je onemocnění lidské duše a v důsledku i těla.

Patologická závislost je nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti. Pokud je však tento přínos spojen s výraznými škodami na zdraví nebo na společenských vztazích a pokud člověk ztrácí schopnost přínosy a rizika racionálně zvažovat, jde o patologickou závislost.

Příznaky patologické závislosti:

Pro diagnózu patologické závislosti je potřeba, aby byly přítomny některé z následujícího seznamu příznaků:

  • Silná touha (chuť, chtíč, bažení, tzv. craving) vůči předmětu závislosti
  • Potíže se sebeovládáním zaměřené ve vztahu k předmětu závislosti, tj. například užívání látky i přes jasné vědomí o její škodlivosti (tělesné, duševní, společenské, finanční)
  • Vytlačování a zanedbávání jiných potřeb a potěšení, např. přátel, koníčků, práce, apod.
  • Zvyšování tolerance – tj. že osoba „snese“ čím dál větší množství a účinek je ve vztahu k množství čím dál menší, takže se zvyšuje potřeba.
  • Abstinenční (odvykací) příznaky po změně rizikového chování (např. vysazení užívání návykových látek) a následný návrat k rizikovému chování (např. užívání návykových látek) k odstranění tělesných i psychických odvykacích příznaků.

Patologická závislost se již plně vztahuje na závislosti na cigaretách.

Závislost na tabáku byla Světovou lékařskou organizací (WHO) označena jako diagnóza F-17 a je tedy klasifikována jako onemocnění.

 

Závislost můžeme rozdělit na fyzickou a duševní:

Fyzická závislost znamená, že je na dané látce přímo závislá fyzická existence člověka. V případě ukončení užívání látky člověka postihují fyzické abstinenční příznaky, kterým se nelze vyhnout. Typickým příznakem fyzické závislosti je zvyšující se tolerance těla vůči látce. To znamená, že chce-li člověk dosáhnout stejného účinku, musí postupně a neustále zvyšovat dávky. U kouření je tato závislost podmíněna chemickou látkou zvanou nikotin, která je návykovější než heroin.

Nikotin se z plic absorbuje do krve a již po 10 sekundách od vdechnutí kouře se dostává do mozku. Tam se naváže na nikotinové receptory (α4β2), což přinese pocit odměny a štěstí nebo pocit požitku na principu uvolnění dopaminu. Proto kuřáci popisují kouření jako požitek: “cigareta mi chutná”.

Pravidelným užíváním nikotinu dojde v mozku u některých osob ke zmnožení receptorů α4β2 pro tuto chemickou látku. To vede ke vzniku závislosti na nikotinu.

Duševní závislost se vyznačuje především tím, že duševně závislý člověk fyzicky nepotřebuje předmět své závislosti. Pokud nedostane svoji dávku, nenastanou typické fyzické abstinenční reakce, jako u fyzické závislosti. To však neznamená, že v případě vysazení nehrozí žádné reakce. Jsou však především psychického rázu. Příkladem duševní závislosti je neodolatelná touha po droze navzdory tomu, že se člověk již zbavil fyzických příznaků závislosti i fyzické abstinenční reakce. Duševní závislost u kuřáků můžeme dále specifikovat jako psycho-sociální závislost, která je daleko větší překážkou než fyzická závislost. Závislost na cigaretách je tedy především psycho-sociální závislost. Kouření lidé povýšili na rituál a v principu nejde o cigaretu jako takovou, ale o uvolnění se, relaxaci a mnohdy o společenskou událost: Ranní cigareta, cigaretka ke kávě, alkoholu, k zákusku, po jídle a k rozhovoru se stává nepostradatelným stereotypem, bez kterého si neumíme tyto činnosti představit.

Závislost na cigaretách spadá do obou kategorií. Při odvykání kouření jsou patrné u dlouhodobých a silných kuřáků abstinenční příznaky. Naštěstí se tyto příznaky nedají srovnat s příznaky drogově závislých pacientů či alkoholiků. Abstinenční příznaky u kuřáků mají krátkodobý charakter. Daleko těžší je překonat závislost psycho-sociální. Tzn. překonat navyklé programy spojené s cigaretou.
Pokud se to nepovede, hrozí opětovný návrat ke kuřáctví a ztrátě důvěry ve své schopnosti něco se zlozvykem udělat. Proto mnoho kuřáků, kteří se pokoušeli přestat kouřit, zklamalo. Abstinenční příznaky zmizí po pár dnech (fyzická závislost je pryč), přesto se většina osob k cigaretě opět vrátí, a to ne z fyzické potřeby, ale proto, že chtějí zahnat nudu, na zastávce neví, co s rukama, přepadne je nenadálá životní příhoda, uvolní se na večírku nebo mají pocit, že u kávy jim něco chybí.