Jaké chemické látky najdeme v cigaretě a co způsobují

Nikotin je jednou ze čtyř tisíc chemikálií, kterou lze v tabákových výrobcích nalézt a je hlavní součástí tabáku, který ovlivňuje mozek. Nikotin je bezbarvý organický alkaloid s chemickým vzorcem C10H14N2.

Nikotin je jed a smrtelná dávka je v množství 50-60mg. V jedné cigaretě je asi 10-12 mg nikotinu, při inhalování kouře se do krevního oběhu dostane 1-3 mg.  Při vykouření 20 cigaret tedy člověk získá smrtelnou dávku nikotinu. Ke smrtelným otravám však prakticky nedochází, jelikož určitou roli hraje přizpůsobivost organismu a kuřák nevykouří celou krabičku naráz, takže se část alkaloidu vyloučí.

 

Účinky nikotinu:

 • zvyšuje aktivity trávicího traktu
 • zvyšuje produkci slin
 • vzestup produkce trávících šťáv
 • zvyšuje aktivity hladké svaloviny (ta je obsažena prakticky v celém trávicím traktu)
 • zvyšuje krevní tlak
 • zrychluje činnosti srdce, vzácně může způsobit srdeční arytmie
 • stahuje cévy
 • zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi
 • zpomaluje (inhibuje) syntézu estrogenu
 • zvyšuje produkci potu
 • může vyvolat stažení zornic
 • při dlouhodobějším užívání dochází k posílení syntézy endorfinů
 • v první fázi působí nikotin stimulačně, pak přechází do fáze mírného útlumu

Při hoření cigaret vznikají karcinogenní látky. Vdechovaný tabákový kouř v sobě obsahuje několik tisíc chemických látek jako methan, oxid uhelnatý, toluen, sirovodík, dehet, benzopyren, fenol, amoniak, kyanovodík, akrolein, oxid dusičitý, polycyklické aromatické uhlovodíky, sloučeniny niklu, polonium, nitrosaminy, benzen, pesticidy, formaldehyd, arzen, kadmium, izotop olova a mnohé další. Výčet těchto látek a popis jejich škodlivých účinků by vydal na velmi obsáhlou publikaci, která by překročila hranice čtivosti, proto zde uvádím jen některé z těchto látek:

 • Oxid uhelnatý – jedovatý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání a vyvolává tkáňové dušení
 • Oxid dusičitý – dráždí sliznice a je nebezpečný zejména pro děti a astmatiky. Chronická otrava oxidem dusičitým může být příčinou častější a větší kazivosti zubů, zánětů spojivek, zejména však způsobuje vyšší výskyt respiračních onemocnění
 • Formaldehyd – bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, velmi silný dezinfekční a sterilizační prostředek, který vyvolává astma, záněty kůže a způsobuje zánět průdušek
 • Akrolein – dráždí sliznice nosu, dýchacích orgánů, oči, kůži a podobně. Ve vyšších koncentracích funguje jako slzný plyn
 • Kyanovodík – jeden z nejrychleji působících a nejprudších jedů, používaný za druhé světové války k usmrcování vězňů v plynových komorách. Nesl označení Cyklon B
 • Nitrosaminy – kuřák, který vykouří krabičku denně, jich inhaluje přibližně sedmnáctinásobek v porovnání s běžným příjmem v potravě. Spolehlivě vyvolávají plicní karcinomy
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky – ohrožují zdravý vývoj plodu
 • Benzopyren – jedna z nejzáludnějších organických látek obsažených v cigaretovém kouři, způsobuje mutace v DNA, které mohou být příčinou vzniku zhoubných nádorů
 • Sloučeniny niklu – prokázané karcinogeny
 • Kadmium – porušuje metabolismus vápníku a způsobuje tvorbu ledvinových kamenů
 • Polonium – radioaktivní
 • Dehet – viditelný cigaretový kouř, zanáší plicní sklípky černým lepkavým materiálem, silný kuřák vdechne za rok a půl až tři čtvrtě kila dehtu