10 způsobů jak přestat kouřit

Každý kuřák může přestat kouřit. Jak na to, aby se dostavil požadovaný výsledek, to bývá zpravidla problém. Mnoho kuřáků se pokoušelo alespoň jednou přestat kouřit, většinou to bylo pomocí své vůle nebo náhražek (náplasti a žvýkačky). Pokud čtete tento text, tak se pokus zřejmě nepovedl ani vám, ale můžu vás ujistit, že pomocí vůle nebo náhražek cigaret, se to povede jen hrstce kuřáků.

Na světě existuje řada metod, ale žádná zázračná neexistuje.

Představím vám 10 způsobů odvykání kouření a jejich úspěšnost, abyste sami mohli posoudit, kterou zvolit a která by vám mohla nejlépe sedět.

 • Omezování počtu vykouřených cigaret, přechod na cigarety „light“ nebo cigarety rostlinného původu – všechny tři způsoby „odvykání kouření“ jsou úplně scestné. Ani jeden způsob v žádném případě nevede k tomu, abyste se zbavili svého zlozvyku, jen zbytečně plýtváte energií. Je to jen nalhávání si, že pro sebe něco děláte. Pokud chcete opravdu přestat kouřit, musíte cigarety vypustit úplně.
 • Elektronické cigarety – je to zařízení, které pomocí elektrického obvodu odpařuje směs, kterou e-cigaretě dodáme, tedy propylenglykol, nikotin a nějakou příchuť. Tento způsob náhrady nebo výměny cigaret, nemá s odvykáním nic společného. Zlozvyk a kuřácké rituály stále zůstávají a je jen otázka času, kdy na běžnou cigaretu opět přejdete. Navíc je již objektivně prokázáno, že i e-cigareta je škodlivá.
  Omezování počtu cigaret, přechod na cigarety „light“, rostlinné cigarety nebo e-cigarety nelze považovat v žádném případě za odvykání kouření. Je to ve velké většině jen krátkodobá akce, závislost je stále stejná a vůbec se s ní nepracuje. Je jen otázkou času, kdy se vrátíte do starých kolejí.
 • Vůle – přestat kouřit pomocí vůle je možné, ale dokáže to jen velmi malé procento kuřáků, což je statisticky dokázáno. Spoléhat na silnou vůli je nesmysl, plýtvání časem a svými schopnostmi. Nelze se dlouhodobě každou minutu a hodinu hlídat. Přestat kouřit pomocí vůle se povede jen hrstce lidí, ale pokud si v mozku nepřeprogramovali své podvědomé pochody, jsou stále v ohrožení. Jakmile přijde nějaká krize, vetší stres nebo se naopak budou dobře bavit při sklence alkoholu a vůle a pozornost poleví, vrátí se ke svému zlozvyku. Řada lidí, kteří přestali kouřit pomocí vůle, se i po několika letech abstinence ke kouření opět vrátilo. Nedokázali v mozku změnit své programy a návyky a po celou dobu abstinence byli vlastně stále kuřáci. Chtít přestat kouřit pomocí vůle považuji za nebezpečné, protože pokud se vám to nepovede a selžete, ztratíte víru ve své schopnosti, sníží se vám sebevědomí a do podvědomí si „nahrajete“ program o své neschopnosti, který se nevztahuje jen ke kouření, ale k různým předsevzetím a činnostem ve svém dalším životě.
  Přestat kouřit pomocí vůle je stejné, jako když hubnete pomocí vůle. Znáte jistě mnoho lidí, kteří se pokoušeli hubnout. Pomocí vůle omezí konzumaci některých potravin, sníží porce jídla a začnou sportovat. Nějakou dobu to funguje, shodí pár kilo, ale protože v mozku mají stále stejný program, nakonec vůle ochabne a vše se vrací do „starých kolejí“, mnohdy je to však ještě horší (jojo efekt, rezignace apod.). Tito lidé udělali jen malou změnu, ale neprovedli přeprogramování mozku.
  Vůle v odvykání kouření nehraje tedy téměř žádnou roli, ale záleží na síle vašeho rozhodnutí a změně návyků. Pokud nedokážete přenastavit své podvědomí (mozkové programy), jste v ohrožení kdekoliv a kdykoliv. Přestat dělat cokoli pomocí vůle, je dlážděno pomníky neúspěchu.
  Pokud nevěříte, zeptejte se kuřáků, které znáte, jak přestávali kouřit, jak dlouho to vydrželi a jaký měli výsledek. Uvidíte sami.
 • Akupunktura – je léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny. Pomocí jehliček se stimulují body na akupunkturních drahách (meridiánech), které omezují abstinenční příznaky a chuť na cigaretu. Pacient se pak cítí mnohem lépe. Tato terapie je časově náročná, je třeba ji opakovat i několik měsíců. Akupunktura vám neuškodí. Naopak, může pomoci, ale jako samostatná metoda k odvykání kouření není vhodná. Pokud by chtěl někdo této metody využít, doporučil bych ji jen jako doplněk k metodám, které odstraňují psycho-sociální závislost. Akupunktura tedy potlačuje chuť nebo snižuje abstinenční příznaky, ale neovlivňuje vaše zvyky a mozkové programy, které vás vedou ke kouření.
 • Biorezonance – za pomocí rezonančního přístroje, který je elektrodami připojen na vaše tělo, se do těla vysílá elektromagnetické vlnění o opačné vlnové frekvenci, než má poslední vykouřená cigareta. Pomocí této metody by se měla vymazat paměťová stopa, kterou nikotin v těle vytvořil a tím se vyruší fyzická závislost na nikotinu. Biorezonance je metoda dosti neobvyklá a pro někoho nedůvěryhodná. Ať už v rezonanci věříte nebo ne, tato rezonance má za úkol smazat jen „chuťovou stopu“ na cigaretu, ale nezbaví vás naučených zvyků a stereotypů, které vás podvědomě budou stále k cigaretě přitahovat. I když vám nebude třeba chutnat, nevědomky sáhnete po cigaretě a po několika takových selháních, můžete začít opět kouřit. Setkal jsem se s několika klienty, kteří metodu podstoupili. Nějakou dobu opravdu nekouřili, ale opět se ke svému zlozvyku později vrátili. To je však osud většiny metod, pokud nebudou pracovat s psychickou závislostí a přenastavením programů v mozku.
 • Nikotinová terapie – je to terapie, kdy pomocí náplastí, žvýkaček, tablet, sprejů nebo inhalátoru dodáváme do těla nikotin. Touto terapií oslabíme abstinenční příznaky na nikotinu. Dávky by se měly postupně snižovat. Nikotinová terapie je podobně jako akupunktura jen doplňková metoda, protože jen dočasně utlumuje potřebu nikotinu v těle. Neřeší to nejdůležitější, vaši sociální závislost a zvyky. Ač nejsem přítelem náhražek, u silných a dlouhodobých kuřáků, bych nebyl proti, kdyby na začátku snížili abstinenční příznaky pomocí náplasti. Žvýkačky, tablety, pastilky nebo inhalátory nedoporučuji.
 • Hypnoterapie – ve změněném stavu vědomí (v hypnóze), do které vás terapeut uvede, se vám snaží znechutit cigarety. Z počátku by se hypnóza měla absolvovat denně, jakmile pomine nejkritičtější období, interval se prodlužuje. Pro mnoho lidí je terapie časově i finančně náročná. Hypnoterapie bývá u někoho účinná a spíše jde o to, jak moc dotyčný chce přestat kouřit. Velmi záleží na kvalitě hypnotizéra a důvěru v něj. Tato metoda patří k těm úspěšnějším, ale jak jsem již zmínil, časově náročnější.
 • Sugestivní nahrávky – jedná se o nahrávky, obsahující text posilují odpor k cigaretám. Nahrávky nejčastěji bývají 10-30 minut dlouhé, bývají podkresleny hudbou a ovlivňují vaše podvědomí. Nahrávky považuji rovněž jen za doplněk k jiným metodám, protože nedostatečně ovlivňují podvědomí. Kdyby se pomocí nahrávek dal tak jednoduše měnit program v našem mozku, mohli bychom si na každý problém vybrat nahrávku, pustit několikrát před spaním a bylo by vše vyřešeno.
 • Blokace účinků nikotinu pomocí léků – lék Champix neobsahuje žádný nikotin, jen látku vareniklin, která se váže na receptory α4β2 v mozku, kde se běžně váže nikotin. Tím je pro nikotin zablokován přístup. V mozku se začne vyplavovat dopamin, jako při vykouření cigarety. Zmíněné účinky způsobují, že se postupně ztrácí chuť na cigaretu. Lék se dá koupit v lékárně, ale jen na recept. Měsíční kůra stojí zhruba 2.000,- Kč. U tohoto a podobných léků nastává problém po jejich vysazení. Jelikož se nepracuje s psychikou člověka, po vysazení léků si člověk ze zvyku opět zapálí (psycho-sociální závislost). I když mu cigareta nebude ze začátku chutnat, takových pokusů a selhání může být celá řada, až nastane čas, kdy opět začne kouřit. Člověk by musel lék užívat dostatečně dlouhou dobu, aby zlozvyk kouřit, nahradil jiným zvykem neboli jiným programem. Přesto by osoba nebyla připravena na všechny situace a lákadla, kdy si dříve zapálila cigaretu. Dříve nebo později by se k cigaretě mohla vrátila. Odvykání kouření pomocí této metody považuji spíše jako doplňkovou.
 • Cílené programování mysli – jako nejúčinnější metodu v odvykání kouření považuji bezesporu cílené programování mysli (CPM), tedy kombinaci psychoterapeutických postupů, NLP (neuro-lingvistického programování), vhodně propojených s pravidelným, každodenním plněním aktivit po určitou dobu. Tyto techniky a plnění aktivit zajistí přenastavení neboli transformaci mozku, tzn., že se změní zaběhnuté návyky, programy a podvědomé pochody, které s kouřením jsou spojené. Při této technice se pracuje s podvědomím, aby abstinence na cigaretách byla trvalá a ne jen dočasná. U kouření není hlavním problémem závislost fyzická, tedy na nikotinu, jak jsem již zmiňoval v článku “Závislost na cigaretách“, ale psychická a společenská. Při této metodě můžete zapomenout na nikotinové náplasti, bonbony, žvýkačky a elektronické cigarety, tedy na jakékoliv náhražky, které neřeší vaši závislost. Po absolvování této metody je člověk již normální nekuřák.

V České a Slovenské republice takto s kuřáky téměř nikdo nepracuje. Jelikož vedení většího množství zájemců je časově neúnosné, usilovně pracuji na on-line programu, který bude přístupný na internetu. Pod vedením budou zájemci postupovat ke zdárnému cíli – trvalé abstinenci na cigaretách.

Výše byly vyjmenovány téměř všechny metody, které se při odvykání využívají. Je jen na vás, pro kterou se rozhodnete.

Jsem přesvědčen, že s kouřením lze přestat a nezáleží na tom, zda jste dlouhodobý či krátkodobý kuřák, kolik toho denně vykouříte a jak silné cigarety. Vše závisí na vážnosti a síle rozhodnutí s kouřením skoncovat. Je to o přesvědčení, motivaci, správných postupech a práci na sobě.