Jsem terapeut a autor metody (CPM) - Cílené Programování Mysli pro odvykání kouření

Jmenuji se Dalibor Gavelčík a odvykáním kouření a problematikou závislostí se zabývám již řadu let. Studoval jsem obor Sociální patologie a prevence, který se mimo jiné z velké části věnoval závislostem na legálních i nelegálních drogách. Pracoval jsem jako terapeut s alkoholiky a drogově závislými klienty. 

Vytvořil jsem metodu "Cíleného Programování Mysli", která pomocí psychoterapeutických postupů, NLP technik a cíleně zaměřených aktivit vede k trvalému nekuřáctví.

Můj příběh

Začal jsem kouřit zhruba v 15 letech, kdy jsem si občas kupoval kusovky v trafice. Během krátké doby se počet zvyšoval, až jsem přešel na celé krabičky. V 17 letech jsem již kouřil krabičku denně, když byla nějaká akce, zábava, hospoda, tak padly klidně dvě i tři krabičky. Po nějakých deseti letech jsem však začal mít pocit, že bych měl přestat kouřit. Několikrát jsem se o to pokusil, ale vždy bezúspěšně a mělo to stále stejný scénář. Několik dní jsem nekouřil, ale když jsem šel do společnosti, bylo vše pasé. Buď jsem si od někoho párkrát potáhl nebo mi někdo nabídl cigaretu. Měl jsem pocit, že si dám jenom jednu, že jedna vykouřená cigareta přeci nevadí. Bohužel u té jedné nezůstalo a během pár hodin nebo dní jsem byl opět tam, kde před tím. Těch pokusů skoncovat s cigaretami mohlo být tak do deseti.

Docházelo mi, že pokud se mi to brzy nepovede, bude má důvěra v mé schopnosti přestat kouřit upadat a s kouřením už nepřestanu. Možná, teprve až mi lékaři řeknou, že mám rakovinu nebo nějakou jinou závažnou chorobu.

Vždy mě zajímala psychologie, programování mysli a další podobné obory, proto jsem četl a studoval řadu knih a materiálů, které byly k dispozici. Jednou se mi do rukou dostala kniha, pravděpodobně zahraničního autora nebo autorky o autosugesci, název si však nepamatuji, kde byla mimo jiné zmínka i o kouření. Tato kniha mně inspirovala k tomu, abych všechny načerpané informace propojil a vytvořil si vlastní systém, jak přestat kouřit. Mohlo to být asi po 15 letech kouření, kdy jsem běžně kouřil krabičku a půl.

Najednou to bylo jiné, můj systém fungoval. Chuť na cigaretu se nedostavila ani ve společnosti. Mohl jsem sedět s kuřákem, který měl na stole cigarety, který mi i nabízel, ale já si nedal, a to jsem se nemusel vůbec přemáhat, prostě jsem na ni neměl chuť. Důležité bylo, že když jsem skončil s kouřením, nemusel jsem dělat žádné radikální změny, měnit přátele, koníčky apod. Jediné, co se změnilo, přestal jsem kouřit a neměl jsem na cigaretu chuť.

Přátelé a známí si začali všímat, že nekouřím a ptali se mně, jak jsem to dokázal? Mé vyprávění jim nestačilo, chtěli přesný postup, přesný recept.

Jelikož se tyto dotazy množily, inspirovalo mě to hlouběji se zabývat touto problematikou, rozvíjet a studovat nové přístupy, abych mohl zájemcům poskytnout opravdu fundované rady. V tom mi pomohly i získané vědomosti z VŠ, studoval jsem obor se zaměřením na závislosti a prevenci. Blízce jsem se seznámil s drogovými a alkoholovými závislostmi a sledoval jsem různé programy a postupy na odvykání kouření. Napadlo mě, že bych sestavil program pro odvykání kouření.

Všechny získané zkušenosti jsem přetavil k vypracování unikátní metody na odvykání kouření. Metoda spojuje vědecké poznatky, psychoterapeutické postupy, neuro-lingvistické programování (NLP), autogenní trénink, relaxační techniky a cílené plnění aktivit. Nazval jsem ji Cílené Programování Mysli pro odvykání kouření.

Moje vize

Planeta bez kuřáků????

Neee, takto velkolepé plány nemám. I když, proč ne? Budu rád, za každého dalšího člověka, který pomoci metody Cíleného Programování Mysli pro odvykání kouření se svým zlozvykem skoncuje. Jsem přesvědčen, že drtivá většina účastníků on-line kurzu, bude úspěšná a počet lidí, kterým metoda pomůže přestat kouřit se rozroste na desetitisíce.

V dalších letech budu připravovat verzi pro Německo, Polsko, Francii, Rusko a anglicky mluvící země.